ஆட்சிகுழு

மாநில தலைவர்

முனைவர் வை சுவாமிநாதன்

மாநில துணை த் தலைவர்கள்

முனைவர் தி பா செ பாரதி

முனைவர் கொ மணியன்

பேராசிரியர் பார்வதி கோபாலன்

மாநில பொதுச் செயலாளர்

பேராசிரியர் இபி பெருமாள்

மாநில இணைச் செயலாளர்கள்

முனைவர் வே ராமசாமி

பேராசிரியர் கா கண்ணாயம்மாள்

மாநில மகளிர் ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர் உஷா ரகோத்தம்

மாநில பொருளாளர்

முனைவர் ம ராஜகோபால்